Werkwijze mediation

Een van de partijen neemt contact op met de mediator. De mediator belt met alle partijen om te zien of zij mediation willen in het bestaande conflict.

De mediator houdt een intakegesprek met de partijen afzonderlijk. In dit vertrouwelijke gesprek geeft de mediator informatie over de spelregels van mediation. Deze spelregels volgen uit de gebruikte mediationovereenkomst. Tevens vraagt de mediator de partijen elk naar zijn visie op de inhoud van het conflict.

Dan volgt een aantal gesprekken met de partijen gezamenlijk. De MfN-mediation-overeenkomst (LINK naar de standaardovereenkomst) wordt getekend, waarbij de partijen overeenkomen dat er vertrouwelijkheid geldt ten aanzien van de mediation en onder meer hoe de kosten van de mediation worden verdeeld tussen partijen.

De mediator gaat gestructureerd te het werk. Om de omvang van de knelpunten formuleren en de belangen, waarvoor partijen een oplossing zoeken.
De sturing die de mediator aan het proces geeft, garandeert dat stapsgewijs wordt toegewerkt aan een oplossing.

De oplossing heeft vaak de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

Business Mediation Rotterdam
Cincinnati Building
Schiedamsedijk 116
3134 KK  Vlaardingen